Modernizacja węzła

Modernizacja węzła

Szanowni Państwo,

Aktualnie nie prowadzimy takich czynności, które mogłyby w znaczący sposób spowodować przerwę w ciągłości działania naszych usług. Nadmieniam, że nasza sieć Internet jest ciągle kontrolowana i w przypadku konieczności zużyte lub zbyt nie wydolne urządzenia są na bieżąco wymieniane, co może spowodować krótkie zaniki, lub pogorszenie stabilności. Jesteśmy do Państwa usług gdyby wystąpiły jakiekolwiek problemy z działaniem Internetu Telemedia.
Szczodre – 2021.12.07


Sprawdź naszą ofertę już teraz!